counters
hisoparty

งานเปิดนิทรรศการ OUT OF THE DARKNESS

2 months ago
Gallery
80 Photos

WOOF PACK Bangkok กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากล็อคดาวน์ พร้อมจัดงานเปิดนิทรรศการสุดพิแศษ OUT OF THE DARKNESS ของ คุณแต๊ง - พงศกร มหาเปารยะ ศิลปินผู้วาดภาพ และได้ คุณแจม - กานต์ จาติกวณิช ผู้เป็นน้องสาว มาทำหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ โดยงานนิทรรศการครั้งนี้ ถือเป็นงาน SOLO Exhibition ครั้งแรกของคุณแต๊ง ซึ่งผลงานที่จัดแสดงมีตั้งแต่สมัยที่คุณแต๊งเริ่มวาดภาพในสมุดสเก็ต เรื่อยมาจนถึงภาพสีน้ำมัน ถ่ายทอดความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนผ่านในชีวิต ซึ่งเขาได้ใช้ศิลปะในการพาตัวเองออกจากความมืดทางอารมณ์และความคิด จึงออกมาเป็นชื่อนิทรรศการในครั้งนี้  

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ OUT OF THE DARKNESS ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 8 สิงหาคม 2563 ที่ WOOF PACK ศาลาแดง ซ.1 / www.woofpackbangkok.com

วันที่จัดงาน : 8 กรกฎาคม 2563
สถานที่จัดงาน : Woof Pack ศาลาแดง ซ.1
Photo By : Boom
Author By : Arunlak

SHARE