counters
hisoparty

WHERE TO DINE

LIFESTYLE
,
WHERE TO DINE

Hai Café

คาเฟ่เมลอนเน้นๆ ที่มีจุดเริ่มต้นจากฟาร์มเมล่อนออแกนิก สายพันธุ์ญี่ปุ่นของทางร้าน ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีกลิ่นหอมพิเศษไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นที่มาของสูตรไอศครีมเมล่อนอันเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน และจากนั้นทางร้านได้ต่อยอดพัฒนาสูตรไอศครีมออกมาอีกหลากหลายรสชาติ

{image}
{categoryLink}

{title}

{description}