counters
hisoparty

ละเลยเรื่องฟัน อันตรายถึงเสียชีวิต

11 months ago

           เรื่องของฟัน ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แค่ใช้บดเคี้ยวอาหารและกินเท่านั้น มนุษย์ใช้ฟันทุกซี่ ในขากรรไกร บนและล่าง เป็นแกนอ้างอิงในขบวนการเจริญเติบโตและสร้างอวัยวะ และใช้ในการปรับสมดุลของร่างกายในการเดิน วิ่ง นั่ง โดยช่วยให้แกนกระดูกสันหลังนั้นอยู่ในสภาพตรงและกระดูกเชิงกรานอยู่ในระดับที่ถูกต้อง หากมีความผิดปกติในการจัดเรียงฟันในขากรรไกร อาจส่งผลต่อพัฒนาการและส่งผลต่อระบบสมอง จนอาจมีผลให้อายุสั้นได้

          ฟันในขากรรไกรบน หากมีการเติบโตในขากรรไกรที่ขนาดเล็ก ฟันจะเกิดการเรียงซ้อนกัน ขากรรไกรบนจะแคบ เพดานปากจะสูงแคบ ลักษณะเช่นนี้ เป็นลักษณะที่ไม่ดี บ่งบอกว่าพัฒนาการการเจริญเติบโตของคนๆ นั้น บกพร่อง เนื่องจากเพดานปากคือส่วนล่างของโพรงจมูก เพดานปากที่สูง ก็หมายถึง โพรงจมูกนั้นเล็ก มีผลทำให้การหายใจเอาออกซิเจนเข้าร่างกาย ทำได้น้อย ภาวะเช่นนี้จะเกิดต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การขาดอากาศจะเกิดต่อเนื่องมีผลทำให้อายุสั้นได้ นอกจากนี้ ขากรรไกรบนที่เล็ก ยังมีผลทำให้ขากรรไกรล่างนั้นเจริญเติบโตได้น้อย เกิดภาวะขนาดขากรรไกรล่างเล็ก และอาจถอยไปจุกคอได้ ลิ้นที่อยู่ในขากรรไกรล่างก็จะกลายเป็นลิ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าขากรรไกรล่าง เกิดการอุดปิดทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้ภาวะการหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดนั้น ทำได้ไม่ดี หากเกิดต่อเนื่อง ก็มีผลทำให้อายุสั้นได้

          ในเด็กอายุระหว่าง 3-12 ปีนั้น หากมีอาการขากรรไกรบนเล็กและเพดานสูง เด็กอาจมีลักษณะตัวเล็ก ผอม ขอบเบ้าตาล่างเป็นวงคลํ้าดำเป็นโรคภูมิแพ้ต่อสิ่งต่างๆ มากมาย ร่างกายไม่แข็งแรง แม้จะนอนเยอะก็จะยังง่วงในระหว่างวัน บางคนมีลักษณะ Hyper หรือซนมาก เนื่องจากร่างกายตอบสนองอาการหายใจไม่พอด้วยการทำให้เด็กคนนั้น ขยับร่างกายมาก เพื่อหายใจมากๆ ในเด็กบางคนมักมีอาการติดเชื้อในหูง่าย เนื่องจากข้อต่อขากรรไกรนั้น อยู่ติดกับหู หากขากรรไกรล่างถอยไปด้านหลังมากก็จะไปกระทบกระดูกรอบรูหูชั้นใน แค่เป็นหวัดเท่านั้น ก็ติดเชื้อรุนแรงได้เด็กที่มีปัญหาขากรรไกรบนขนาดเล็กนั้น เมื่อมีอาการดังกล่าวก็มักไปพบแพทย์ แต่การแก้ก็เป็นการแก้ไม่ตรงจุด เด็กควรจะต้องมาแก้ปัญหาขากรรไกรขนาดเล็กนี้กับทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะช่วยขยายขากรรไกรบนให้มีขนาดปกติ การเจริญเติบโตก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องและหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ ที่ส่งผลต่อชีวิตดังกล่าวได้ เพียงแค่การแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ นี้ เมื่อขนาดขากรรไกรปกติ ขากรรไกรล่างก็เจริญได้อย่างปกติ โพรงจมูกก็ปกติการหายใจได้อย่างปกติก็กลับมา มีผลทำให้ชีวิตดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

           การแก้ปัญหา ควรแก้ไขในเด็กอายุก่อน 15 ปี เพราะร่างกายยังไม่หยุดเจริญเติบโต หากมารักษาตอนอายุมากๆ ก็ทำได้ด้วยการผ่าตัดเท่านั้นซึ่งเจ็บปวดกว่าหลายร้อยเท่า หากไม่แก้ไขและปล่อยให้มีภาวะนี้ต่อเนื่องผลเสียอย่างน้อยๆ ก็คืออายุสั้น เนื่องจากร่างกายหายใจได้ไม่ดี เกิดเซลในร่างกายเสื่อมจำนวนมาก และก่อนวัยอันควร อายุจึงสั้น ผลเสียอย่างรุนแรงคือ สมองขาดเลือดจากอากาศไม่พอ ซึ่งมักเกิดในช่วงเวลานอนเกิดภาวะหลับและไม่ตื่นได้ (ไหลตาย) หรือสมองฝ่อจากการได้อากาศหายใจน้อย

          การจัดฟันให้เรียงตัวสวยนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการปรับการเรียงตัวของฟันให้สวย แต่ทางแก้ที่ถูกต้องคือการปรับขยายขากรรไกรบน ด้วยเครื่องมือ orthopedic ปรับกระดูกที่ทำโดยทันตแพทย์ ใช้ช่วยขยายขนาดขากรรไกร ซึ่งหากความผิดปกตินั้น เกิดในวัยเด็กและตรวจพบตั้งแต่ในวัยเด็ก ทันตแพทย์สามารถปรับแก้ไขให้หายได้ อย่างรวดเร็ว เป็นผลบวกต่อชีวิตเด็ก เพื่ออนาคตที่ยาวนานและสุขภาพที่แข็งแรง

          ระบบฟันและขากรรไกรเป็นจุดอ้างอิงการเจริญเติบโต ระนาบขากรรไกรบนและล่างที่ถูกต้องคือระนาบในแนวราบ ขนานกับพื้น ขากรรไกรไม่ควรจะเอียง สมองใช้ระนาบนี้เป็นระนาบแรกในการทรงตัว ระนาบที่สองคือระนาบระดับน้ำในหู ระนาบที่สามคือระนาบระดับตา สามแกนระนาบนี้ ควรขนานกัน สิ่งที่พบได้บ่อยคือ ระนาบขากรรไกรไม่ขนานกับแนวราบ เมื่อเกิดสภาพแบบนี้ ก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆได้ เช่น ระดับน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือระดับตาสองข้างไม่เท่ากัน เนื่องด้วยร่างกาย จะพยายามปรับให้สามระนาบนี้สมดุลกัน ถ้าระนาบใดเบี้ยวไปมาก (โดยมากมักจะเป็นระนาบฟัน) ร่างกายอาจปรับสมดุลไม่ได้ การแก้ไขระนาบฟันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายที่สุด ทันตแพทย์จึงมีบทบาทมากในการช่วยปรับความสมดุลนี้ ระนาบฟันที่ไม่สมดุลอาจส่งอาการแสดงทางร่างกายได้แก่ เวียนหัว สายตาสั้นเมื่ออายุยังน้อย น้ำในหูไม่เท่ากัน ปวดหน้าหู ปวดกล้ามเนื้อใบหน้า เป็นต้น

           ระนาบฟันที่ผิดเพี้ยนไปมาก จะมีผลให้การบดเคี้ยวเป็นไปไม่ราบรื่น เกิดการบดเคี้ยวติดขัด เมื่อเกิดต่อเนื่อง ส่งผลให้ร่างกายพยายามปรับตัว เกิดกระดูกคอคด และเป็นต่อเนื่อง อาจมีความรุนแรงถึง กระดูกคอเสื่อม หมอนรองกระดูกทรุด ต่อมากระดูกสันหลังก็ช่วยปรับ บิดงอไปอีกทางหนึ่ง นานนานเข้ากระดูกสันหลังก็ทรุดอีก เป็นวงจรต่อเนื่อง รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนหลังโค้งงอ กล้ามเนื้อยึดตึง มีผลให้เป็นรุนแรงไปทุกระบบ ของร่างกาย หายใจติดขัด และหากรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันมากจนเกินไป ก็มีผลให้ตับไตมีปัญหาได้ เรื่องของฟันจึงลามไปไกล การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปได้ลำบาก การหายใจที่ติดขัดจากฟันและขากรรไกรขนาดไม่ถูกต้องนี้ มีผลให้ร่างกายได้รับอากาศไม่พอเพียง ส่งผลให้ชีวิตสั้นได้

          จะเห็นว่าเรื่องของฟันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้วการละเลยเรื่องฟันจึงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

          การดูแลเรื่องฟันที่ถูกต้องคือ ต้องระมัดระวังการสูญเสียฟัน การเกิดฟันผุ ทำให้ฟันเสียไปได้ เมื่อฟันหายไปหลายซี่ วงจรข้างต้นก็เกิดขึ้น นอกจากนี้ การดูแลฟัน ควรเริ่มตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่องปาก ตั้งแต่ในวัยเด็ก หากมีความผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก และทันตแพทย์ ยื่งหากมีอาการดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่ควรละเลย ควรเข้าพบแพทย์ และทันตแพทย์หาสาเหตุที่อาจมีเหตุจากฟัน แก้ไขปัญหาแต่เริ่ม ก็จะตัดวงจรอุบาทว์นี้ได้

เรื่องของฟัน....จึงมีความสำคัญต่อชีวิตของทุกคนมาก

Author By : รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมความสวยงาม

SHARE    

SHARE