counters
hisoparty

รอยยิ้มสวยมีเสน่ห์... ตัดสินอย่างไร

1 year ago

หลายคน คงมีคำถามในใจว่า รอยยิ้มที่จัดว่าสวย รอยยิ้มที่มีเสน่ห์ ทันตแพทย์ดูจากหลักเกณฑ์อะไร HiSoParty ฉบับนี้ ผมได้นำภาพรอยยิ้มมาประกอบการอธิบายว่า รอยยิ้มสวย มีเสน่ห์ ทันตแพทย์และคนทั่วไป ตัดสินอย่างไร

รูปที่ 1 รอยยิ้มหนึ่งๆ เราจะแบ่งเป็นสามเส้นคือ
● เส้นริมฝีปากบน สามารถลากเส้นตรง หมายถึง ริมฝีปากบนสองข้างอยู่ในระดับที่เสมอกัน ริมฝีปากไม่ตก
● เส้นระดับเหงือก สามารถลากเส้นตรง หมายถึง ระดับเหงือกสองข้างอยู่ในระดับที่เท่ากัน เสมอกัน ทำให้ดูสวย กลมกลืน
● เส้นปลายฟันหน้าบน เป็นเส้นโค้งขนานขอบริมฝีปากล่าง ทำให้ดูอ่อนโยน มีเสน่ห์ เห็นแล้วให้ความรู้สึกที่ดี (ดังจะเห็นว่า การวาดรูปรอยโค้งในหน้า Smiley ก็ให้ความรู้สึกมีความสุขแล้ว)

- แบบ A ให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์ มีเสน่ห์และสวย
- แบบ B รอยยิ้มจะดูแข็งไม่อ่อนโยนเท่าแบบ Aและให้ความรู้สึกว่าเจ้าของรอยยิ้มมีอายุสูงกว่าแบบ A
- แบบ C เป็นรอยยิ้มที่ไม่สวยดูขัดตา และให้ความรู้สึกว่าเจ้าของรอยยิ้มเป็นคนแก่

- แบบ A รอยยิ้มมาตราฐาน เห็นเหงือกเมื่อยิ้มเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นรอยยิ้มมาตราฐานที่สวยงามและมีเสน่ห์ 
- แบบ B รอยยิ้มที่ไม่เห็นเหงือกเลย อาจให้ความรู้สึกว่าเจ้าของมีอายุที่สูงกว่าแบบ A และเป็นรอยยิ้มที่พบได้ในผู้สูงอายุหรือคนที่มีริมฝีปากบนยาว
- แบบ C เป็นรอยยิ้มที่เห็นเหงือกเยอะ ให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์ แต่หากเหงือกโผล่มากกว่า5 มิลลิเมตรแล้ว รอยยิ้มนั้นจะดูไม่ดี เป็นรอยยิ้มที่เห็นเหงือกเยอะ (Gummy smile) และอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของขากรรไกรบน ให้ความรู้สึกเหมือนฟันเหยิน หรือหากเป็นมากก็จะดูเหมือนม้าได้ ระดับเหงือกที่มากจึงเป็นผลลบต่อรอยยิ้ม

สีฟัน ขนาดฟันและสัดส่วนฟันหน้า
          สีฟันต้องมีความขาวเสมอกัน ไม่มีฟันซี่ใดซี่หนึ่งเหลืองหรือดำ ทำให้สีฟันไม่กลมกลืน
          ขนาดความกว้างต่อความยาวของฟันที่สวยควรมีค่าประมาณ 80% จะให้ความรู้สึกว่าฟันรูปร่างตรง ยาว และเด่น เป็นสัดส่วนที่งานวิจัยต่างๆระบุว่าเป็นสัดส่วนที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ

          สัดส่วนความกว้างของฟันเขี้ยวต่อฟันซี่ข้าง และ สัดส่วนความกว้างของฟันซี่ข้างต่อฟันซี่หน้า (เมื่อมองจากด้านหน้า) จะมีสัดส่วนเท่ากันคือประมาณ 0.7 ที่สัดส่วนนี้ ทำให้ฟันหน้ามีขนาดที่ใหญ่เหมาะสมกับฟันซี่ข้าง ไม่ใหญ่เป็นฟันกระต่ายและเขี้ยวไม่โด่งจนไม่สวยงามนั่นเอง

โดยสรุปแล้ว รอยยิ้มที่สวยงามและมีเสน่ห์คือรอยยิ้มที่มี
● เส้นปลายฟันหน้าบน เป็นเส้นโค้งขนานขอบริมฝีปากล่าง
● ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเล็กน้อย ไม่มากเกิน 5 มิลลิเมตร และมีระดับเป็นเส้นตรงเดียวกันไม่ต่างระดับกันมากนัก
● ฟันขาว เรียงสวย เสมอกัน
● ขนาดฟันเหมาะสม
● สัดส่วนฟันเทียบเคียงกับฟันข้างเคียง มีสัดส่วนที่ดี

เพียงเท่านี้ เราทุกคนก็สามารถตัดสินได้ว่า รอยยิ้มไหน สวย หรือไม่สวยครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ

Author By : รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมความสวยงาม

SHARE    

SHARE